Lyftanordningar för byggarbetsplatser

Lyftanordningar för byggarbetsplatser

På byggarbetsplatser har man ett hårt arbete rent fysiskt. Det krävs mycket styrka och uthållighet. Många arbetsmoment kan dock inte göras manuellt hur stark man än må vara då det kan handla om vikt på flera hundra, ja ibland tusentals kilo att bära och lyfta upp.
Därför finns det hållbara, säkra och ergonimiska arbetsredskap och lyftanordningar som är lämpade för dessa moment.
Det finns flera olika typer av lyftanordningar för byggarbetsplatser och fem av dessa beskrivs här nedan.

Alp-lift

Det finns två varianter av en alp-lift med flertalet versioner inbördes som täcker alla de behov som kan uppstå ute på byggarbetsplatser. Dessa två varianter är personligen och montageliften.

Med personliften kan man, som namnet avslöjar, lyfta personer upp till en höjd av 14 meter. Dessa liftar använder man för att komma åt höga höjder, om man ska jobba på utsidan av byggnader och så vidare.

Montageliften använder man för att lyfta t.ex. balkar, ventilationskanaler och annat byggmaterial.
Lyfthöjd samt tyngd på materialet som ska lyftas är vad som avgör vilken lift man använder.

Bygghissar

Även bygghissar använder man för större och snabbare transporter, och arbeten som tar längre tid och kräver mer material. Bygghissar når längre upp i höjd och transporterar även människor samtidigt. Även här finns fler olika storlekar att välja mellan, allt efter behov.

Byggspel

Byggspel kan man montera på byggställningar. Dessa använder man främst för att underlätta takläggares, snickares och målares arbetssituation ute på byggarbetsplatser.

Klätterplattform

Klätterplattform är en lyftanordning som fungerar som en envånings byggställning. Ska man arbeta i ett högre hus kan dessa varianter vara bra, då man inte bygger in hela fasaden i ställning. Det underlättar även för arbetet, då man snabbt kan ändra höjd och arbeta på en annan våning.

Hängställning

En hängställning fäster man på byggnadens tak och ställningen hänger sedan ner i wire. Denna används främst när man ska tvätta fönster eller göra mindre måleriarbeten.